Α' ΚΥΚΛΟΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / 2ο WEBINAR: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ - Α' ΜΕΡΟΣ/ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 / 17:00

Ποσότητα
ON LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.Α' ΚΥΚΛΟΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2ο WEBINAR: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ - Α' ΜΕΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 / 17:00 - 19:00

Διοργάνωση:

         ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ – Παρεκκλήσιον

  • Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
  • Παραϊατρικός Τομέας

Συνεργασία:

  • Ελληνική Εταιρία Βιοασφάλειας (ΕΕΒ)
  • Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (ΠΕΤΙΕ)

Οργάνωση - γραμματεία:

EVENTURE E.E. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Α.Φ.Μ.:  801418846, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 3ης Σεπτεμβρίου 144 Τ.Κ. 11251, ΑΘΗΝΑ, , info@eventure.gr
τηλ.: 2160702929


Πότε;

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022 5:00 μμ

Πού;

Online