ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ - WEBINAR: Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ - Ε.Ε. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ/ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 19:00

Ποσότητα
ON LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.


ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ -  WEBINAR: Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ - Ε.Ε. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

19:00 – 20:00

Διοργάνωση:

Οργάνωση - γραμματεία:

EVENTURE E.E. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Α.Φ.Μ.:  801418846, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 3ης Σεπτεμβρίου 144 Τ.Κ. 11251, ΑΘΗΝΑ, , info@eventure.gr
τηλ.: 2160702929


Πότε;

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022 7:00 μμ

Πού;

Online