Α' ΚΥΚΛΟΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / 5ο WEBINAR: ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΧΡΗΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 / 17:00 - 19:00

Ποσότητα
ON LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


Διοργάνωση:

         ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ – Παρεκκλήσιον

  • Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
  • Παραϊατρικός Τομέας

Συνεργασία:

  • Ελληνική Εταιρία Βιοασφάλειας (ΕΕΒ)
  • Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (ΠΕΤΙΕ)

Οργάνωση - γραμματεία:

EVENTURE E.E. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Α.Φ.Μ.:  801418846, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 3ης Σεπτεμβρίου 144 Τ.Κ. 11251, ΑΘΗΝΑ, , info@eventure.gr
τηλ.: 2160702929


Πότε;

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023 5:00 μμ

Πού;

Online