27ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ)

Κατηγορία
Προπτυχιακοί Φοιτητές Μέλη ΕΕΦΙΕ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Ελλάδας και Εξωτερικού € 25,00
Προπτυχιακοί Φοιτητές Μη Μέλη ΕΕΦΙΕ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Ελλάδας και Εξωτερικού € 30,00
Προπτυχιακοί Φοιτητές λοιπών σχολών και τμημάτων € 20,00
Μεταπτυχιακοί–Διδακτορικοί Φοιτητές € 30,00
Ειδικευόμενοι Ιατροί € 35,00
Ειδικοί Ιατροί και Επαγγελματίες Υγείας καθώς και άλλων επιστημονικών κλάδων € 35,00Η εγγραφή στο 27ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ)
σας παρέχει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε όλες τις δραστηριότητες του
Συνεδρίου. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

* Παρακολούθηση Συνεδρίου (Στρογγυλές Τράπεζες, Ομιλίες, Workshops,
Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης)
* Παρακολούθηση 15ου Διεθνούς Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών
* Παραλαβή του Υλικού του Συνεδρίου
* Ενεργή Συμμετοχή μέσω κατάθεσης και εκπόνησης εργασιών
* Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου
* Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

* Το ποσό της εγγραφής ΔΕΝ επιστρέφεται και ΔΕΝ μεταβιβάζεται σε
τρίτους.
* Τα μέλη ΔΕΠ (Τακτικοί Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι
Καθηγητές), εφόσον αποτελούν μέρος της συγγραφικής ομάδας σε εργασίες
φοιτητών ή συνεισφέρουν έμπρακτα στις εργασίες του συνεδρίου, θα αποτελέσουν
την επιστημονική επιτροπή. Για τον λόγο αυτό, τιμητικά η είσοδος είναι
ελεύθερη, διότι η στήριξή τους στο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδας είναι πολύτιμη.


Πότε;

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 8:00 πμ
-
Κυριακή, 18 Απριλίου 2021


Πού;

Online