3ο Συνέδριο Βιοασφάλειας

Ποσότητα
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ON LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ON LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (ΙΑΤΡΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) € 24,80 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.Η διοργάνωση του «3ου Συνέδριου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας και προσδοκούμε να αποτελέσει το βήμα αξιόπιστου, τεκμηριωμένου και πρακτικού διαλόγου, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – δημόσιους και  ιδιωτικούς – και κάθε ενδιαφερόμενο ή εργαζόμενο.

Η εκδήλωση έχει ως κύριο στόχο τη συμβολή στη διά βίου συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας, σε όλα τα νεότερα δεδομένα για τις Γενικές Αρχές και Πρότυπα, τη Νομοθεσία, τις Εφαρμογές και τις μελλοντικές τάσεις, σε θέματα Υγιεινής και Βιοασφάλειας της Εργασίας και  Βιοπροστασίας (Βiosecurity) .

Θέματα τα οποία θα μελετηθούν στο Συνέδριο, μεταξύ άλλων, θα είναι:

 • η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση,
 • η επιστημονική έρευνα,
 • ο ευαίσθητος χώρος της Υγείας – δημόσιας & ιδιωτικής -, της Κλινικής και Εργαστηριακής ιατρικής, της Βιοιατρικής Έρευνας και Γενετικής
 • η διαχείριση με περιβαλλοντικούς όρους, και
 • τα εξειδικευμένα θέματα της βιομηχανίας / μονάδων παραγωγής / φαρμακευτικών  εταιρειών  κτλ.

Ειδικά αντικείμενα του Συνεδρίου θα αποτελέσουν:

 • Η διερεύνηση της σημερινής κατάστασης στο χώρο της Ενιαίας Δημόσιας Υγείας, όσον αφορά τα θέματα υγείας και ασφάλειας, καθώς και η προώθηση της έρευνας στους σχετικούς τομείς, ώστε να καθοριστούν προτεραιότητες παρεμβάσεων
 • Οι νέες προκλήσεις και ανάγκες της πανδημίας από τον SARS-CoV-2
 • Η Διαχείριση Βιολογικών κινδύνων και οι καλές Εργαστηριακές πρακτικές στην Φαρμακοβιομηχανία και την Παρασκευή εμβολίων
 • Η Ασφάλεια τροφίμων
 • Η Βιοασφάλεια στην Κτηνιατρική Επιστήμη
 • Διεθνείς Εξετάσεις Πιστοποίησης Ειδικών Βιοασφάλειας IFBA
 • Κλινικά Φροντιστήρια Συστήματα Εργαστηριακής Διαχείρισης και Αξιολόγησης βιολογικών Κινδύνων και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας
 • Οι εξελίξεις στη βιοτεχνολογία, όπως οι νέες τεχνικές αναπαραγωγής φυτών, η γονιδιακή επεξεργασία (gene editing - CRISPR) και τα ηθικά τους ζητήματα
 • Η αναγκαιότητα υλοποίησης παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι χώροι εργασίας στην υγεία, τα ερευνητικά κέντρα και τα εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα παραγωγικές μονάδες / φαρμακευτικές εταιρείες ,κτλ, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των κανονισμών
 • Η αναβάθμιση της πληροφόρησης των εμπλεκομένων μέσα από οδηγούς, καλές πρακτικές, φυλλάδια, κ.λπ., με παράλληλη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και των μέσων δικτύωσης για τη διάχυση της σχετικής πληροφορίας
 • Ο σχεδιασμός στοχευμένης, ολοκληρωμένης και πιστοποιημένης εκπαίδευσης, όλων των εμπλεκομένων, ανάλογα με τη φύση των κινδύνων, σε κάθε χώρο εργασίας

 

Διοργανωτής
EVENTURE-ΣΤΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΦΜ 068281866, ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ 26-28 10680 ΑΘΗΝΑ, info@eventure.gr

τηλ.: 2160702929


Πότε;

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020 9:00 πμ
-
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020


Πού;

Online