4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΠαΔΕ - 18-19 Φεβρουαρίου 2021 - ROYAL OLYMPIC

Ποσότητα
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ και ONLINE)
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ και ONLINE)
ΦΟΙΤΗΤΗΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ και ONLINE)
SPONSORS (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ και ONLINE)Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οργάνωση - Γραμματεία:

EVENTURE E.E. -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Α.Φ.Μ.:  801418846, Δ.Ο.Υ. : Γ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 3ης Σεπτεμβρίου 144 Τ.Κ. 11251, ΑΘΗΝΑ,
info@eventure.gr

τηλ.: 2160702929


Πότε;

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022 9:00 πμ
-
Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022


Πού;


Αθανασίου Διάκου 26
117 43 Αθήνα
Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Ελλάδα


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη