5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ποσότητα
Φοιτητές € 10,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Μέλη ΕΕΔΣΑ € 15,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Μη-Μέλη ΕΕΔΣΑ € 20,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

σε συνεργασία με την International Solid Waste Association (ISWA)

 «Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η Συμβολή της

στην Κυκλική Οικονoμία»

Αθήνα, 14 και 15 Δεκεμβρίου 2017

Στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων


Πότε;

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017 9:00 πμ
-
Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017


Πού;

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πατησίων
106 82 Αθήνα
Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Ελλάδα


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη