6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ποσότητα
Φοιτητές € 10,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Μέλη ΕΕΔΣΑ € 15,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Μη-Μέλη ΕΕΔΣΑ € 30,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

σε συνεργασία με την International Solid Waste Association (ISWA)

 «ΕΛΛΑΔΑ 2020- Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας

Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες»

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020 στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας.

Η ΕΕΔΣΑ, ως επιστημονικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, εθνικό μέλος της ISWA με πάνω από 500 μέλη από όλους τους τομείς δραστηριότητας, που σχετίζονται με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, διοργανώνει το εν λόγω Συνέδριο, στο οποίο προβλέπεται να συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Το Συνέδριο θα εστιάσει στις προτεραιότητες της χώρας για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία καθώς επίσης και σε νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς αλλά και στα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία.


Πότε;

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 9:00 πμ
-
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020


Πού;

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πατησίων
106 82 Αθήνα
Αττική, Ελλάδα


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη