ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Συμβολαιακή Γεωργία

Ποσότητα
Μέλη του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου - Αγρότες - Παραγωγοί

Δωρεάν

Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Μη-μέλη του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου € 25,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει. Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το Συνέδριο παρακαλούμε να προσέλθετε στο χώρο της εκδήλωσης στις 15:00. Ευχαριστούμε!Πότε;

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018 3:30 μμ

Πού;

Αμερικανική Γεωργική Σχολή

551 02 Θεσσαλονίκη
, Ελλάδα


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη