Επιστροφή
Ποσότητα
Early Booking -20%
(Έως 20 Μαΐου)
€ 896,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Κανονική Εγγραφή
(από 21 Μαΐου έως 13 Ιουνίου)
€ 1120,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εταιρείες / Ομάδες -10%
(Για 2 Συμμετοχές)
€ 1008,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εταιρείες / Ομάδες -20%
(Για 3+ συμμετοχές)
€ 896,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Φοιτητές / Άνεργοι -40%
Περιορισμένος αριθμός θέσεων
Απαιτείται η επίδειξη φοιτητικού πάσου / κάρτας ανεργίας
€ 672,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Last Minute Registration
(από 14 έως 16 Ιουνίου)
€ 1232,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.