Επιστροφή
Ποσότητα
Επιχείρηση €50,00 Η περίοδος αιτήσεων έχει λήξει.
Ιδιώτης €50,00 Η περίοδος αιτήσεων έχει λήξει.
Λίστα αναμονής. Επιχείρηση €50,00 Η περίοδος αιτήσεων έχει λήξει.
Λίστα αναμονής. Ιδιώτης

Σε περίπτωση ακύρωσης θέσης ή επανάληψης του Executive Seminar, οι συμμετέχοντες της λίστας αναμονής θα ενημερώνονται κατα προτεραιότητα.

€50,00 Η περίοδος αιτήσεων έχει λήξει.