ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2022

Υποβολή Συμμετοχής

Κατηγορία

Επιλέξτε μια κατηγορία

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων λήγει στις 11 Νοεμβρίου 2022. Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε κάθε περίληψη που υποβάλλεται και εγκρίνεται, αντιστοιχεί οπωσδήποτε μία συμμετοχή με εγγραφή, με εξαίρεση την περίπτωση που ο συγγραφέας είναι ένας και έχει υποβάλει περισσότερες από μία περιλήψεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η υποβολή περιλήψεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά σε αρχείο word. Περιλήψεις που θα σταλούν με e-mail ή με fax, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η παραλαβή της περίληψης εργασίας επιβεβαιώνεται με την αντίστοιχη αποστολή στο e-mail σας της «Βεβαίωσης παραλαβής». Σε περίπτωση που δεν λάβετε τη σχετική βεβαίωση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου στο e-mail: info@healthpolicycongress.gr ή στο τηλέφωνο 210 6231305.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

 • Αναρτημένη Ανακοίνωση 
 • Ελεύθερη Ανακοίνωση

Η Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίσει για τις εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, κατόπιν αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στους υπεύθυνους για την επικοινωνία συγγραφείς μέσω e-mail μέχρι την 1η Δεκεμβρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 1. Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις και να είναι πεζοκεφαλαία. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να επιλέξουν τη γραμματοσειρά Trebuchet MS (10 στιγμές) και πλήρη στοίχιση (justified).
 2. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.
 3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα, να προηγείται το όνομα και να ακολουθεί το επώνυμο.
 4. Ο υπεύθυνος για την παρουσίαση συγγραφέας να αναγράφεται με έντονους χαρακτήρες (bold).
 5. O επιστημονικός φορέας των συγγραφέων, καθώς και η πόλη, θα πρέπει να αναγράφονται με πεζά γράμματα. Ακριβής διεύθυνση (οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας) δεν χρειάζεται.
 6. Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα εφόσον δεν ξεπερνούν το περιθώριο στοίχισης του κειμένου.
 7. Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη σε 4 παραγράφους ως ακολούθως: Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.
 8. Περιλήψεις Εργασιών άνευ στοιχείων ή με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λπ., δεν θα γίνονται δεκτές.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
 • ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Φόρμα Υποβολής

Η φόρμα υποβάλλεται από τον συγγραφέα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της οργανωτικής επιτροπής με τη συγγραφική ομάδα.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Στοιχεία περίληψης

Ανεβάστε το αρχείο και συμπληρώστε τα στοιχεία της περίληψής σας.
*

Στοιχεία συγγραφικής ομάδας

Στα πεδία που ακολουθούν παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία των μελών της συγγραφικής ομάδας (μέχρι και τον 4ο συγγραφέα). Τα ονόματα των συγγραφέων να σημειωθούν με τη σειρά που θα εμφανιστούν στο βιβλίο περιλήψεων.

Συγγραφέας (1)

Συγγραφέας (2)

Συγγραφέας (3)

Συγγραφέας (4)

Σχόλια

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από 5 συγγραφείς, παρακαλούμε καταχωρήστε τα στοιχεία της λοιπής συγγραφικής ομάδας στο παρακάτω πεδίο.

Πότε;

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 10:00 πμ
-
Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022


Πού;

Divani Caravel Hotel
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2
161 21 Αθήνα
Αττικής, Ελλάδα


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη