Η συνεισφορά των εισροών στην αγροτική παραγωγή και το μέλλον του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα

Ποσότητα
Συμμετοχή Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.Παρουσίαση και συζήτηση των συμπερασμάτων της μελέτης που εκπόνησε το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών με τίτλο: «Η συνεισφορά των εισροών στην αγροτική παραγωγή και το μέλλον του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα».
Στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Συνδέσμους των αγροτικών εφοδίων ΕΣΥΦ, ΣΕΠΥ & ΣΠΕΛ εξετάζεται ο ρόλος των εισροών στην αγροτική παραγωγή και η επίδρασή των βασικών συντελεστών στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής τόσο στη χώρα μας, όσο και στην Ε.Ε.
Τα αποτελέσματα της μελέτης αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του αγροτικού τομέα και τη χάραξη της αγροτικής πολιτικής στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια.


*Οι διοργανωτές σέβονται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα στοιχεία που συλλέγονται κατά την υποβολή της φόρμας εγγραφής είναι απαραίτητα για την συμμετοχή σας στην εκδήλωση.


Πότε;

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 6:00 μμ

Πού;

Online