Αίτηση Εγγραφής ως Τακτικό Μέλος του μη κερδοσκοπικού σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΑΡ.Μ.Π.Α. 22100/30.10.1998
 
Με τη λήψη της παρούσας, παρακαλώ όπως με εγγράψετε ως τακτικό μέλος του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΑΡ.Μ.Π.Α. 22100/30.10.1998.
 

Ποσότητα
Αίτηση Εγγραφής Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.