Ποσότητα
Gold | Early Bird Περιγραφή + € 35,00
Gold | Early Bird + Εκκίνηση στο 1ο block Περιγραφή + € 38,00
Platinum | Early Bird Περιγραφή + € 45,00
Ποσότητα
Ενοικίαση Team Reserved space € 150,00
Ενοικίαση Team Βooth (τέντα) € 350,00
Ενοικίαση Περιπτέρου € 500,00
Ποσότητα
Gold | Early Bird Περιγραφή + € 33,25
Gold | Early Bird + Εκκίνηση στο 1ο block Περιγραφή + € 36,10
Platinum | Early Bird Περιγραφή + € 42,75
Ποσότητα
Ενοικίαση Team Reserved space € 135,00
Ενοικίαση Team Βooth (τέντα) € 315,00
Ενοικίαση Περιπτέρου € 500,00
Ποσότητα
Gold | Early Bird Περιγραφή + € 31,50
Gold | Early Bird + Εκκίνηση στο 1ο block Περιγραφή + € 34,20
Platinum | Early Bird Περιγραφή + € 40,50
Ποσότητα
Ενοικίαση Team Reserved space € 127,50
Ενοικίαση Team Βooth (τέντα) € 297,50
Ενοικίαση Περιπτέρου € 500,00
Ποσότητα
Gold | Early Bird Περιγραφή + € 29,75
Gold | Early Bird + Εκκίνηση στο 1ο block Περιγραφή + € 32,30
Platinum | Early Bird Περιγραφή + € 38,25
Ποσότητα
Ενοικίαση Team Reserved space € 127,50
Ενοικίαση Team Βooth (τέντα) € 280,00
Ενοικίαση Περιπτέρου € 500,00
eventora