Επιστροφή
Ποσότητα
Late Entry | Κανονική εγγραφή, BIB χωρίς όνομα Περιγραφή + € 40,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Late Entry | Κανονική εγγραφή+ Εκκίνηση στο 1ο block, BIB χωρίς όνομα Περιγραφή + € 43,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ποσότητα
Ενοικίαση Team Reserved space € 150,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ενοικίαση Team Βooth (τέντα) € 350,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ενοικίαση Περιπτέρου € 500,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ποσότητα
Late Entry | Κανονική εγγραφή, BIB χωρίς όνομα Περιγραφή + € 38,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Gold | Κανονική εγγραφή + Εκκίνηση στο 1ο block Περιγραφή + € 40,85 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ποσότητα
Ενοικίαση Team Reserved space € 135,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ενοικίαση Team Βooth (τέντα) € 315,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ενοικίαση Περιπτέρου € 500,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ποσότητα
Late Entry | Κανονική εγγραφή, BIB χωρίς όνομα Περιγραφή + € 36,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Late Entry | Κανονική εγγραφή +Εκκίνηση στο 1ο block, BIB χωρίς όνομα Περιγραφή + € 38,70 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ποσότητα
Ενοικίαση Team Reserved space € 127,50 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ενοικίαση Team Βooth (τέντα) € 297,50 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ενοικίαση Περιπτέρου € 500,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ποσότητα
Gold | Κανονική εγγραφή Περιγραφή + € 34,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Gold | Κανονική εγγραφή + Εκκίνηση στο 1ο block Περιγραφή + € 36,55 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ποσότητα
Ενοικίαση Team Reserved space € 127,50 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ενοικίαση Team Βooth (τέντα) € 280,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ενοικίαση Περιπτέρου € 500,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.