Ψηφιακό Εργαστήριο “Οργανώσεις Παραγωγών: ένα ισχυρό εργαλείο βιωσιμότητας για τους παραγωγούς και τον πρωτογενή τομέα"

Επιλέξτε
Online Συμμετοχή Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.


Το εργαστήριο αποσκοπεί στην ενημέρωση των παραγωγών και όλων των ενδιαφερομένων σε σχέση με:

·       την κατάσταση πραγμάτων, τις προκλήσεις και τις προοπτικές που αφορούν τη σύσταση και ανάπτυξη Οργανώσεων Παραγωγών στον πρωτογενή τομέα της χώρας,

·       την υποστήριξη που παρέχει η  Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για τη ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ παραγωγών στο πλαίσιο Οργανώσεων Παραγωγών σήμερα αλλά και στο μέλλον.

 

Επιπλέον, στοχεύει στην ευαισθητοποίησή των ενδιαφερομένων σε σχέση με τα οφέλη της συνεργασίας, παρέχοντας στοιχεία, παραδείγματα και καλές πρακτικές που προέρχονται από την ευρωπαϊκή εμπειρία.

Ειδικότερα, πρόκειται να αναπτυχθούν και να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

  • Οι Οργανώσεις Παραγωγών στην ΕΕ και στην Ελλάδα : στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό, τους τομείς παραγωγής, τη νομική μορφή, το θεσμικό πλαίσιο
  • Μέτρα και εργαλεία της ΚΑΠ για την υποστήριξη των Οργανώσεων Παραγωγών : η μέχρι σήμερα αξιοποίησή τους σε Ελλάδα και ΕΕ, η παρεχόμενη στήριξη στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2023
  • Καλές πρακτικές από την ΕΕ : εθνικές πολιτικές και καλές πρακτικές ενθάρρυνσης της δημιουργίας, στήριξης και ανάπτυξης Οργανώσεων Παραγωγών
  • Προκλήσεις και προοπτικές: η σημασία των Οργανώσεων Παραγωγών για την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα σήμερα και στο μέλλον (βέλτιστη αξιοποίηση της ΚΑΠ, εθνικό θεσμικό πλαίσιο και κίνητρα,  ο ρόλος του τραπεζικού τομέα, ο ρόλος της καινοτομίας/ευφυούς γεωργίας)

Πότε;

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021 10:00 πμ

Πού;

Online