Ποσότητα
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της ψυχρής αλυσίδας | Τετάρτη, 31 Μαρτίου, 15:00-20:00 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της ψυχρής αλυσίδας | Σάββατο,3 Απριλίου, 10:00-15:00 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της ψυχρής αλυσίδας | Πέμπτη, 8 Απριλίου, 13:00-18:00 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.