«Διά Βίου Μάθηση και Αναβάθμιση Προσόντων»

Ποσότητα
«Διά Βίου Μάθηση και Αναβάθμιση Προσόντων» Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.


Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις εργασίες της επιμορφωτικής - ενημερωτικής συνάντησης, στο πλαίσιο του προγράμματος

«Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων»

με θέμα: «Διά Βίου Μάθησης και Αναβάθμιση Προσόντων».

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη, την Πέμπτη 26 (09:00 - 19:30) και την Παρασκευή 27 (09:00 - 14:30) Ιουνίου 2014, στο ξενοδοχείο «Heliotrope Boutique and Resort Hotel» (Βαρειά, Μυτιλήνη, Λέσβος 81100).


 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της συνάντησης.


Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ατζέντα


Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα (Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2011 /C 372 /01) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της Διά Βίου Μάθησης για την κοινωνική συνοχή.

Tομείς προτεραιότητας για την περίοδο 2012-2014 

  • πραγμάτωση της ΔΒΜ και της κινητικότητας
  • βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης των ενηλίκων
  • ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, όσον αφορά στους ενηλίκους και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον τους
  • βελτίωση της βάσης γνώσεων για την εκπαίδευση των ενηλίκων και της παρακολούθησής της.

 

agenda banner small
paidias 1Πότε;

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014 9:00 πμ
-
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014


Πού;

Heliotrope Boutique and Resort Hotel
Βαρειά, Βίγλα
811 00 Μυτιλήνη
Βορείου Αιγαίου,Ελλάδα


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη