31ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

Υποβολή Συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2020

Επιλέξτε Θέμα και Τύπο Παρουσίασης

*

Στοιχεία Υπεύθυνου Συγγραφέα για την Επικοινωνία


*
*
*
*
*

Εργασία


Πότε;

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 9:00 πμ
-
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020


Πού;

Web Only - Προβολή μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr


,


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη