10ο Συνέδριο ΙΕΛΚΑ


Νέα καινοτόμα προϊόντα για τις αναδυόμενες καταναλωτικές-διατροφικές συνήθειες και το παγκόσμιο οικοσύστημα  

Μέχρι το 2050 η παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα και προϊόντα FMCG αναμένεται να αυξηθεί κατά 60%, κάτι που αναπόφευκτα θα επηρεάσει τόσο τη ζήτηση όσο και την παραγωγή και στην Ελλάδα. Σημαντικές παράμετροι, όπως η παγκοσμιοποίηση, η γήρανση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή, ο περιορισμός των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων, αναμένεται να αλλάξουν σε πρωτοφανή βαθμό τα δεδομένα στην παραγωγή, τη συσκευασία, τη διάθεση, την κατανάλωση και την αποκομιδή των ταχυκίνητων προϊόντων.

www.ielkaconference.gr

Κόστος συμμετοχής 

Από 1 έως 3 συμμετοχές: 250€ + 24% Φ.Π.Α. ανά συμμετοχή
Για κάθε επόμενη μέχρι τις 10 συμμετοχές: 200€ + 24% Φ.Π.Α.
Για κάθε επόμενη από την 11η συμμετοχή και πάνω: 150€ + 24% Φ.Π.Α.

 

Ειδικό κόστος συμμετοχής για Μέλη ΙΕΛΚΑ

Από 1 έως 3 συμμετοχές: 225€ + 24% Φ.Π.Α. ανά συμμετοχή
Για κάθε επόμενη μέχρι τις 10 συμμετοχές: 180€ + 24% Φ.Π.Α.
Για κάθε επόμενη από την 11η συμμετοχή και πάνω: 135€ + 24% Φ.Π.Α.

Ποσότητα
Conference Ticket € 250,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Conference Ticket (για Μέλη ΙEΛΚΑ)

Ισχύει ειδικό κόστος συμμετοχής για τις εταιρείες Μέλη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ)

€ 225,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.


Ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται


Πότε;

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 9:00 πμ

Πού;

Αμφιθέατρο OTEAcademy
Πέλικα & Σπάρτης
15122 Μαρούσι
Βόρειος Τομέας Αθηνών, Ελλάδα


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη