Ημερίδα Εκπαίδευσης απο τη webhotelier | primalres στη Κρήτη

Επιλέξτε
Σάββατο 13 Απριλίου |𝟏𝟎:𝟑𝟎 – 𝟏𝟑:𝟎𝟎 | 𝚨ύ𝛏𝛈𝛔𝛈 𝛆𝛔ό𝛅𝛚𝛎 𝛍έ𝛔𝛚 𝛕𝛈ς 𝛍𝛈𝛘𝛂𝛎ής 𝛋𝛒𝛂𝛕ή𝛔𝛆𝛚𝛎 𝐰𝐞𝐛𝐡𝐨𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 & 𝛅𝛊𝛂𝛘𝛆ί𝛒𝛊𝛔𝛈 𝛔𝛖𝛎𝛂𝛌𝛌𝛂𝛄ώ𝛎 𝛍έ𝛔𝛚 𝛕𝛐𝛖 𝐫𝐨𝐨𝐦𝐩𝐚𝐲 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Σάββατο 13 Απριλίου |𝟏𝟑:𝟎𝟎 – 𝟏𝟒:𝟎𝟎 | 𝚶𝛊 έ𝛏𝛖𝛑𝛎𝛆ς 𝛌𝛆𝛊𝛕𝛐𝛖𝛒𝛄ί𝛆ς 𝛕𝛐𝛖 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐥𝐫𝐞𝐬 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Σάββατο 13 Απριλίου |𝟏𝟒:𝟑𝟎 – 𝟏𝟔:𝟎𝟎 | 𝚺𝛕𝛒𝛂𝛕𝛈𝛄𝛊𝛋ή 𝛘𝛒ή𝛔𝛈ς 𝐩𝐦𝐬 𝛄𝛊𝛂 𝛃ί𝛌𝛆ς 𝛋𝛂𝛊 𝛅𝛊𝛂𝛍𝛆𝛒ί𝛔𝛍𝛂𝛕𝛂 𝛍𝛆 𝛕𝛈𝛎 𝐜𝐥𝐨𝐮𝐝 𝐛𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐚𝐥𝐥-𝐢𝐧-𝐨𝐧𝐞 𝛑𝛌𝛂𝛕𝛗ό𝛒𝛍𝛂 𝐥𝐨𝐠𝐠𝐢𝐚 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Σάββατο 13 Απριλίου |𝟏𝟔:𝟑𝟎 – 𝟏𝟖:𝟎𝟎 | 𝚺𝛕𝛒𝛂𝛕𝛈𝛄𝛊𝛋ή 𝛘𝛒ή𝛔𝛈ς 𝐩𝐦𝐬 𝛄𝛊𝛂 𝛏𝛆𝛎𝛐𝛅𝛐𝛘𝛆ί𝛂 𝛍𝛆 𝛕𝛈𝛎 𝐜𝐥𝐨𝐮𝐝 𝐛𝐚𝐬𝐞𝐝 𝛑𝛌𝛂𝛕𝛗ό𝛒𝛍𝛂 𝐡𝐨𝐭𝐞𝐥𝐢𝐳𝐞𝐫 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.


 

Η πρώτη ημερίδα εκπαίδευσης της 

webhotelier | primalres στην Κρήτη 

Έρχεται τον Απρίλιο στο 100% Hotel Show στο ΔΕΚΚ Ηρακλείου

-

Η webhotelier | primalres διοργανώνει το Σάββατο 13 Απριλίου, για πρώτη φορά στην Κρήτη, 

μια dedicated ημέρα εκπαίδευσης στις τεχνολογικές λύσεις που παρέχει σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο ΔΕΚΚ Ηρακλείου, στο πλαίσιο του πρώτου 100% Hotel Show στον προορισμό. 


Πότε;

Σάββατο, 13 Απριλίου 2024 10:30 πμ

Πού;

ΔΕΚΚ - Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης

715 00 Γούρνες
Ηράκλειο,Ελλάδα


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη