Εκδήλωση Έναρξης Προγράμματος «Σημεία Στήριξης – Μικρές Δωρεές, Μεγάλες Ιδέες»

Τα 8 συνεργαζόμενα Ιδρύματα του προγράμματος «Σημεία Στήριξης – Μικρές Δωρεές, Μεγάλες Ιδέες»  σας  προσκαλούν στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου κύκλου του προγράμματος.

Τα «Σημεία Στήριξης» απευθύνονται σε μικρές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, τις οποίες υποστηρίζουν στην υλοποίηση πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου, στην ενδυνάμωση των δομών τους καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητά τους. Στο πλαίσιο του 5ου κύκλου του Προγράμματος θα ενισχυθούν έως τριάντα δράσεις με το ποσό των 5.000€ έκαστη, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως 6 μήνες.

Στο πλαίσιο της Εκδήλωσης Έναρξης του Προγράμματος θα παρουσιαστούν οι στόχοι και η δομή του, οι θεματικές ενότητες που θα χρηματοδοτηθούν από τα Ιδρύματα όπως και η διαδικασία αίτησης.

Εξασφαλίστε τη θέση σας στην Εκδήλωση Έναρξης δηλώνοντας έγκαιρα συμμετοχή έως και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα και την Αίτηση Συμμετοχής εδώ.


Επιλέξτε
Online Συμμετοχή Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.


Πότε;

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2022 4:00 μμ

Πού;

Online