Επιστροφή

Υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων eShops, επιχειρήσεων retail, κατασκευαστών και επώνυμων εταιρειών.


Ποσότητα
ne33 Conference €195 (αντί €420 + ΦΠΑ 24%)

Πακέτο 3 συμμετοχών (2 + 1 Δωρεάν), Πακέτο 5 συμμετοχών
(3 + 2 Δωρεάν),
Πακέτο 7 συμμετοχών (4 + 3 Δωρεάν), Πακέτο 9 συμμετοχών (5 + 4 Δωρεάν)

€195,00 Η περίοδος αιτήσεων έχει λήξει.
Ολοήμερο ne33 Masterclass "Intro in Platform Business Model Innovation" €399 (αντί €420 + ΦΠΑ 24%) €399,00 Η περίοδος αιτήσεων έχει λήξει.
ne33 Conference + ne33 Masterclass "Intro in Platform Business Model Innovation" €399 (+ ΦΠΑ 24%)

Πακέτο 3 συμμετοχών (2 + 1 Δωρεάν), Πακέτο 5 συμμετοχών
(3 + 2 Δωρεάν),
Πακέτο 7 συμμετοχών (4 + 3 Δωρεάν), Πακέτο 9 συμμετοχών (5 + 4 Δωρεάν)

€399,00 Η περίοδος αιτήσεων έχει λήξει.

Πάροχοι υπηρεσιών, Agencies και Σύμβουλοι, εφόσον κατά τον χρόνο της εκδήλωσης είναι μέλη της πλατφόρμας ne33 Pioneers
Ποσότητα
ne33 Conference €324 (αντί €700 + ΦΠΑ 24%) €324,00 Η περίοδος αιτήσεων έχει λήξει.
Ολοήμερο ne33 Masterclass "Intro in Platform Business Model Innovation" €399 (αντί €420 + ΦΠΑ 24%) €399,00 Η περίοδος αιτήσεων έχει λήξει.
ne33 Conference + ne33 Masterclass "Intro in Platform Business Model Innovation" €484 (+ ΦΠΑ 24%) €484,00 Η περίοδος αιτήσεων έχει λήξει.


δεν περιλ. ΦΠΑ