Πιστοποίηση OMCA

Πιστοποίηση OMCA

Ποσότητα
Αγορά άδειας για εξέταση της πιστοποίησης OMCA € 215,00Μπείτε δυναμικά στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο εργασίας του digital marketing επιλέγοντας τις πλέον αναγνωρίσιμες διεθνείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις OMCA™ και OMCP® του φορέα πιστοποίησης OnLine Marketing Certified Professionals (OMCP®), τις οποίες προσφέρουμε με τη συνεργασία της Market Motive®, πιστοποιημένου εκπαιδευτικού συνεργάτη της OMCP®.

Ολοκληρώνοντας το Certificate in Digital Marketing, πιστοποιείστε διεθνώς τις γνώσεις σας ως επαγγελματίας του Digital Marketing με τις πιστοποιήσεις Market Motive και OMCA™/OMCP®.

Η OMCA είναι η πλέον αναγνωρισμένη πιστοποίηση διεθνώς για επαγγελματίες του Digital Marketing. Αποκτάται κατόπιν ειδικών online εξετάσεων και αποτελεί ισχυρή επικύρωση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις πρακτικές του Digital Marketing.

Συγκεκριμένα, πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις επαγγελματιών στους εξής 8 βασικούς πυλώνες του Digital Marketing:

  • Content Marketing
  • Paid Search (PPC)
  • Social Media
  • Web Analytics
  • Conversion Rate Optimization
  • Mobile Marketing
  • eMail Marketing
  • SEO

H OMCA πιστοποίηση ενδείκνυται για επαγγελματίες που είναι εργάζονται στο χώρο του Digital Marketing και θέλουν να πιστοποιήσουν τις θεμελιώδεις γνώσεις τους στον τομέα αλλά και για επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς που θέλουν να κάνουν Digital στροφή στην καριέρα τους.

Η OMCA πιστοποίηση είναι ευρέως διαδεδομένη και στο ελληνικό digital οικοσύστημα, αποτελώντας ένα ισχυρό "χαρτί" έγκυρης και πιστοποιημένης γνώσης στον κλάδο του digital marketing.


Πότε;

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016 10:00 πμ
-
Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017