Πιστοποίηση OMCP

Πιστοποίηση OMCP

Ποσότητα
Αγορά άδειας για εξέταση της πιστοποίησης OMCΡ € 375,00Μπείτε δυναμικά στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο εργασίας του digital marketing επιλέγοντας τις πλέον αναγνωρίσιμες διεθνείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις OMCA™ και OMCP® του φορέα πιστοποίησης OnLine Marketing Certified Professionals (OMCP®), τις οποίες προσφέρουμε με τη συνεργασία της Market Motive®, πιστοποιημένου εκπαιδευτικού συνεργάτη της OMCP®.

Ολοκληρώνοντας το Certificate in Digital Marketing, πιστοποιείστε διεθνώς τις γνώσεις σας ως νέος επαγγελματίας του Digital Marketing με τις πιστοποιήσεις Market Motive και OMCA™/OMCP®.

Η OMCP είναι η πλέον αναγνωρισμένη πιστοποίηση για έμπειρους επαγγελματίες διεθνώς στον τομέα του digital marketing. Αποκτάται κατόπιν ειδικών εξετάσεων και αποτελεί ισχυρή επικύρωση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικής εμπειρίας στις πιο εξειδικευμένες πρακτικές του digital marketing.

Συγκεκριμένα, πιστοποιεί τις γνώσεις επαγγελματιών στους εξής 8 βασικούς πυλώνες του Digital Marketing:

  • Content Marketing
  • Paid Search (PPC)
  • Social Media
  • Web Analytics
  • Conversion Rate Optimization
  • Mobile Marketing
  • eMail Marketing
  • SEO

Οι κάτοχοι της OMCP πιστοποίησης είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες του Digital Marketing και μπορούν να χαρακτηριστούν ως experts.

Η OMCP πιστοποίηση είναι ευρέως διαδεδομένη και στο ελληνικό digital οικοσύστημα, αποτελώντας ένα ισχυρό «χαρτί» έγκυρης και πιστοποιημένης γνώσης στον κλάδο του digital marketing.


Πότε;

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016 1:00 μμ
-
Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017