ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ποσότητα
Εγγραφή Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει."Δημοσιοποίηση των Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών"

Από την Υποχρεωτικότητα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

Η πρόσφατη έκδοση των διευκρινιστικών οδηγιών για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πολιτικών προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των επιχειρήσεων στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, καθώς και στη μέτρηση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης των οργανισμών, δίνει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου αναφοράς. 
Η επιχειρηματική κοινότητα καλείται σήμερα να ανταποκριθεί στην πρόκληση της εναρμόνισης που θέτουν οι παραπάνω Οδηγίες με ορίζοντα την 30η Σεπτεμβρίου 2017, όπου μια μεγάλη ομάδα επιχειρήσεων υποχρεούται στη δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών, αναλόγως της ομάδας στην οποία ανήκουν.  

 Εισηγμένες Εταιρίες

 Μη Εισηγμένες Εταιρίες

 • Εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων.
 • Μεγάλες με M.O απασχολούμενων μεγαλύτερο των 250 ατόμων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 40.000.000.
 • Εταιρίες με προσωπικό έως 500 άτομα.
 • Μεσαίες με Μ.Ο απασχολούμενων 50-249 ατόμων και κύκλο εργασιών από 8.000.000 έως και 39.999.999 και
 • Θυγατρικές Εταιρίες στην Ελλάδα εισηγμένων επιχειρήσεων στη χώρα προέλευσης
 • Μικρές με Μ.Ο. απασχολούμενων 10-49 ατόμων και κύκλο εργασιών από 700.000 έως 7.999.999.

Το QualityNet Foundation συνδιοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
για τη δημοσιοποίηση Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών
Η προστιθέμενη αξία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

την Πέμπτη 13 Ιουλίου, 14.00-17.00
στην αίθουσα Ballroom του ξενοδοχείου Electra Palace Αθηνών
Ν. Νικοδήμου 18-20.

Στην ενημερωτική εκδήλωση θα παρουσιασθούν:

 1. Time to integrate the Sustainability Reporting: The collaboration of the different frameworks: ο τρόπος δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών δεδομένων.
 2. Οι νέες εξελίξεις στο Sustainable Finance.
 3. Ο τρόπος δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών δεδομένων
 4. Η σύνδεση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με τον GERMAN SUSTAINABILITY CODE και η αναγνώριση του ως ένα από τα επίσημα πλαίσια αναφοράς.
 5. Η προστιθέμενη αξία της χρήσης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ως προς:
 • τη σύνταξη της ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών,
 • τη σημασία της επιβεβαίωσης των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην εξεύρεση κεφαλαίων και της θετικής αξιολόγησης της χρηματοπιστωτικής αγοράς,
 • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με την ανάδειξη της επιχείρησης σας ως SUSTAINABLE COMPANY σε Εθνικό επίπεδο,
 • την ένταξη της επιχείρησης σας σε διεθνή ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του QualityNet Foundation (QNF) με το German Council for Sustainable Development (RNE). Στηρίζεται στο German Sustainability Code, ο οποίος είναι επίσημα αναγνωρισμένος ως πλαίσιο αναφοράς και ανταπόκρισης στην Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Με την πεποίθηση ότι τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων, είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να υποστηρίξουμε την ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη λειτουργία της επιχείρησης σας.

                             ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ     


Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας, διότι ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Βάσια Λογοθέτη, Τηλ. 210 6898594, vlogotheti@qualitynet.gr                     


Πότε;

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017 2:00 μμ

Πού;

Electra Palace Athens, αίθουσα Ballroom
Ν. Νικοδήμου 18-20
105 57 Αθήνα
Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Ελλάδα


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη