Επιστροφή
Συμμετοχές
RETAIL FRANCHISOR OF THE YEAR Περιγραφή + € 400,00
CSR RETAIL STRATEGY Περιγραφή + € 400,00
RETAIL CAMPAIGN Περιγραφή + € 400,00
SOCIAL MEDIA RETAIL STRATEGY Περιγραφή + € 400,00
E-RETAILERS Περιγραφή + € 400,00
MARKET PLACES Περιγραφή + € 400,00
ONLINE DELIVERY / LAST-MILE DELIVERY Περιγραφή + € 400,00
RETAILERS COVID FREE BEST PRACTICES Περιγραφή + € 400,00
LOYALTY REWARD CARDS/PROGRAMS Περιγραφή + € 400,00
RETAIL MALL & PARK Περιγραφή + € 400,00
RETAIL LOGISTICS Περιγραφή + € 400,00
OMNI RETAILER - SUPER MARKET / CASH & CARRY Περιγραφή + € 400,00
OMNI RETAILER - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Περιγραφή + € 400,00
OMNI RETAILER - ΕΝΔΥΣΗ/ΥΠΟΔΗΣΗ Περιγραφή + € 400,00
OMNI RETAILER - ΕΣΤΙΑΣΗ Περιγραφή + € 400,00
OMNI RETAILER - ΤΡΑΠΕΖΕΣ Περιγραφή + € 400,00
OMNI RETAILER - TELECOMS Περιγραφή + € 400,00
OMNI RETAILER - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περιγραφή + € 400,00
OMNI RETAILER - GAS STATIONS Περιγραφή + € 400,00
OMNI RETAILER - RETAIL ENTERTAINMENT Περιγραφή + € 400,00
OMNI RETAILER - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Περιγραφή + € 400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - SUPER MARKET / CASH & CARRY Περιγραφή + € 400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Περιγραφή + € 400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - ΕΝΔΥΣΗ/ ΥΠΟΔΗΣΗ Περιγραφή + € 400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - ΕΣΤΙΑΣΗ Περιγραφή + € 400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - FOOD DELIVERY Περιγραφή + € 400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - ΤΡΑΠΕΖΕΣ Περιγραφή + € 400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - TELECOMS Περιγραφή + € 400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περιγραφή + € 400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - GAS STATIONS Περιγραφή + € 400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - MALLS Περιγραφή + € 400,00
RETAIL STORES – SUPER MARKET / CASH & CARRY Περιγραφή + € 400,00
RETAIL STORES - CASH & CARRY Περιγραφή + € 400,00
RETAIL STORES – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Περιγραφή + € 400,00
RETAIL STORES – ΕΝΔΥΣΗ/ΥΠΟΔΗΣΗ Περιγραφή + € 400,00
RETAIL STORES - ΕΣΤΙΑΣΗ Περιγραφή + € 400,00
RETAIL STORES - ΤΡΑΠΕΖΕΣ Περιγραφή + € 400,00
RETAIL STORES - TELECOMS Περιγραφή + € 400,00
RETAIL STORES - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περιγραφή + € 400,00
RETAIL STORES - GAS STATIONS Περιγραφή + € 400,00
RETAIL STORE - ENTERTAINMENT Περιγραφή + € 400,00
RETAIL STORES - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Περιγραφή + € 400,00
Συμμετοχές
SUPPLIERS' CSR CAMPAIGN Περιγραφή + € 400,00
SUPPLIERS' BRAND CAMPAIGN Περιγραφή + € 400,00
SUPPLIERS' BRAND SOCIAL MEDIA CAMPAIGN Περιγραφή + € 400,00
SUPPLIERS' BRAND BTL ACTIVITY Περιγραφή + € 400,00
SUPPLIER'S BEST LAUNCH BRAND STRATEGY (FOOD & DRINKS /// NON-FOOD) Περιγραφή + € 400,00


Ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται