Επιστροφή
Συμμετοχές
RETAIL FRANCHISOR OF THE YEAR Περιγραφή + €400,00
CSR RETAIL STRATEGY Περιγραφή + €400,00
RETAIL CAMPAIGN Περιγραφή + €400,00
SOCIAL MEDIA RETAIL STRATEGY Περιγραφή + €400,00
E-RETAILERS Περιγραφή + €400,00
MARKET PLACES Περιγραφή + €400,00
ONLINE DELIVERY / LAST-MILE DELIVERY Περιγραφή + €400,00
LOYALTY REWARD CARDS/PROGRAMS Περιγραφή + €400,00
PRIVATE LABEL Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILER MARKETING TEAMS OF THE YEAR Περιγραφή + €400,00
BEST DIGITAL TRANSFORMATION RETAILERS Περιγραφή + €400,00
RETAIL MALL & PARK Περιγραφή + €400,00
RETAIL LOGISTICS Περιγραφή + €400,00
OMNI RETAILER - SUPER MARKET Περιγραφή + €400,00
OMNI RETAILER - CASH & CARRY Περιγραφή + €400,00
OMNI RETAILER - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Περιγραφή + €400,00
OMNI RETAILER - RETAIL ENTERTAINMENT Περιγραφή + €400,00
OMNI RETAILER - ΕΝΔΥΣΗ/ΥΠΟΔΗΣΗ Περιγραφή + €400,00
OMNI RETAILER - ΕΣΤΙΑΣΗ Περιγραφή + €400,00
OMNI RETAILER - ΤΡΑΠΕΖΕΣ Περιγραφή + €400,00
OMNI RETAILER - TELECOMS Περιγραφή + €400,00
OMNI RETAILER - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περιγραφή + €400,00
OMNI RETAILER - GAS STATIONS Περιγραφή + €400,00
OMNI RETAILER - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Περιγραφή + €400,00
OMNI RETAILER - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Περιγραφή + €400,00
OMNI RETAILER - ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Περιγραφή + €400,00
OMNI RETAILER - ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ/ ΠΛΑΚΙΔΙΑ Περιγραφή + €400,00
OMNI RETAILER - VAPOR STORES Περιγραφή + €400,00
OMNI RETAILER - ΣΤΡΩΜΑΤΑ/ ΕΙΔΗ ΥΠΝΟΥ Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - SUPER MARKET Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - CASH & CARRY Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - ΕΝΔΥΣΗ/ ΥΠΟΔΗΣΗ Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - ΕΣΤΙΑΣΗ Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - ΤΡΑΠΕΖΕΣ Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - TELECOMS Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - GAS STATIONS Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - ENTERTAINMENT Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - MALLS Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ/ ΠΛΑΚΙΔΙΑ Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - VAPOR STORES Περιγραφή + €400,00
BEST RETAILERS' MOBILE APPS - ΣΤΡΩΜΑΤΑ/ ΕΙΔΗ ΥΠΝΟΥ Περιγραφή + €400,00
RETAIL STORES – SUPER MARKET Περιγραφή + €400,00
RETAIL STORES - CASH & CARRY Περιγραφή + €400,00
RETAIL STORES – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Περιγραφή + €400,00
RETAIL STORES – ΕΝΔΥΣΗ/ΥΠΟΔΗΣΗ Περιγραφή + €400,00
RETAIL STORES - ΕΣΤΙΑΣΗ Περιγραφή + €400,00
RETAIL STORES - ΤΡΑΠΕΖΕΣ Περιγραφή + €400,00
RETAIL STORES - TELECOMS Περιγραφή + €400,00
RETAIL STORES - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περιγραφή + €400,00
RETAIL STORES - GAS STATIONS Περιγραφή + €400,00
RETAIL STORE - ENTERTAINMENT Περιγραφή + €400,00
RETAIL STORES - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Περιγραφή + €400,00
RETAIL STORES - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Περιγραφή + €400,00
RETAIL STORES - ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Περιγραφή + €400,00
RETAIL STORES - ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ/ ΠΛΑΚΙΔΙΑ Περιγραφή + €400,00
RETAIL STORES - VAPOR Περιγραφή + €400,00
RETAIL STORES - ΣΤΡΩΜΑΤΑ/ ΕΙΔΗ ΥΠΝΟΥ Περιγραφή + €400,00
Συμμετοχές
SUPPLIERS' CSR CAMPAIGN Περιγραφή + €400,00
SUPPLIERS' BRAND CAMPAIGN Περιγραφή + €400,00
SUPPLIERS' BRAND SOCIAL MEDIA CAMPAIGN Περιγραφή + €400,00
SUPPLIERS' BRAND BTL ACTIVITY Περιγραφή + €400,00
SUPPLIER'S BEST LAUNCH BRAND STRATEGY (FOOD & DRINKS /// NON-FOOD) Περιγραφή + €400,00
BEST DIGITAL TRANSFORMATION SUPPLIERS Περιγραφή + €400,00
BEST SUPPLIER MARKETING TEAMS OF THE YEAR Περιγραφή + €400,00


Ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται