Συνδρομές Μελών Micro-Nano

Επιλέξτε
Micro-Nano Annual Membership 2022 - ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ €15,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Micro-Nano Annual Membership 2022 - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ €100,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.Η Επιστημονική αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Micro&Nano (ΑΦΜ 999453437, έδρα Αγία Παρασκευή) φιλοδοξεί να αποτελέσει καταλύτη για την τεχνολογική και οικονομική αξιοποίηση του Ελληνικού Επιστημονικού κεφαλαίου στο χώρο της Μικρο και Νανοτεχνολογίας (επιστήμης υλικών, τεχνολογιών-διεργασιών, (βιο) αισθητήρων-ηλεκτρονικών-φωτονικών διατάξεων, κυκλωμάτων, μικρο-νανο-βιο-συστημάτων). Λεπτομερέστερα οι σκοποι της εταιρείας φαινονται στην ιστοσελίδα της: https://www.micro-nano.gr/skopoi/