Συνδρομές Μελών Micro-Nano

Επιλέξτε
Micro-Nano Annual Membership 2022 - ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ €15,00
Micro-Nano Annual Membership 2022 - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ €100,00Η Επιστημονική αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Micro&Nano (ΑΦΜ 999453437, έδρα Αγία Παρασκευή) φιλοδοξεί να αποτελέσει καταλύτη για την τεχνολογική και οικονομική αξιοποίηση του Ελληνικού Επιστημονικού κεφαλαίου στο χώρο της Μικρο και Νανοτεχνολογίας (επιστήμης υλικών, τεχνολογιών-διεργασιών, (βιο) αισθητήρων-ηλεκτρονικών-φωτονικών διατάξεων, κυκλωμάτων, μικρο-νανο-βιο-συστημάτων). Λεπτομερέστερα οι σκοποι της εταιρείας φαινονται στην ιστοσελίδα της: http://micro-nano.gr/el/%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af/