"Τακτικός έλεγχος ή επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων : τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές".

Ποσότητα
Γενική Είσοδος €120,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Κάτοχοι επαγγελματικών πιστοποιήσεων Περιγραφή + €80,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές €80,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Μαζικές εγγραφές Περιγραφή + €80,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.Το Internal Auditing Education Center (IAEC) ξεκινώντας τη δραστηριότητά του στο Executive Development Training και με στόχο να καλύψει θέματα άμεσου ενδιαφέροντος σε σχέση με τον Εσωτερικό Έλεγχο, διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο :

"Τακτικός έλεγχος ή επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων :

τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές".

Εισηγητής : Σταμάτιος Δρίτσας, CPA (GR), AAIA, CRP

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Γρυπάρειο Μέγαρο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών την Τρίτη 14/10 και Τετάρτη 15/10 από 17.00 - 21.00.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής - 8 CPEs.


Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση του ρόλου και της συμμετοχής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στη διαδικασία ολοκλήρωσης ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητους ελεγκτές.

Επιπρόσθετα, επιχειρείται η κατανόηση της ελεγκτικής προσέγγισης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον έλεγχο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών αναφορών από τη διοίκηση.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε προϊσταμένους και στελέχη μονάδων εσωτερικού ελέγχου, στα μέλη επιτροπών ελέγχου και στελέχη εποπτικών οργανισμών.

Δομή του σεμιναρίου

  1. Κατανόηση του ρόλου και του βαθμού συμμετοχής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων από εξωτερικούς ελεγκτές.
  2. Έλεγχος ή επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων, το πλαίσιο της IFAC για τα έργα διασφάλισης (Assurance Engagements).
  3. Ο ρόλος και η συμμετοχή της μονάδας εσωτερικού ελέγχου στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών των εξωτερικών ελεγκτών.
  4. ΔΠΕ 620, «Η χρησιμοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών».
  5. Το πλαίσιο των οδηγιών του IIA και ο σχεδιασμός του ελέγχου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου επί της σύνταξης χρηματοοικονομικών αναφορών (Financial Statements Closing Process).
  6. H επικοινωνία με την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Βιογραφικό εισηγητή

Ο κ. Σταμάτης Δρίτσας έχει άνω των 20 ετών  επαγγελματική εμπειρία στη λογιστική, την ελεγκτική, τη διαχείριση κινδύνων και τη χρηματοοικονομική διοίκηση.

Ειδικεύεται στην εφαρμογή ελεγκτικών προτύπων και μεθοδολογιών, τη διαχείριση κινδύνων και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μοντέλων εταιρικής διακυβέρνησης για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης, έχει σημαντική εμπειρία στον έλεγχο και στη σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, στην οποία αρχικά εργάστηκε ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Επίσης, έχει εργαστεί ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ενώ για τουλάχιστον 15 χρόνια έχει διατελέσει ανώτατο και ανώτερο στέλεχος των ελεγκτικών τμημάτων των ελεγκτικών οίκων  KPMG, PWC και Ernst and Young.

Είναι μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και της Επιτροπής Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών Ελλάδος. Επίσης, είναι αναπληρωματικό μέλος του Σώματος Ποιοτικού Ελέγχου της Επιτροπής Τυποποίησης και Ελέγχων και μέλος της Επιτροπής Πρόληψης και Διαφάνειας, καθώς και της Ομάδας Εργασίας για την  εφαρμογή των οδηγιών «Φερεγγυότητα ΙΙ» της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Ο κ. Σταμάτης Δρίτσας είναι Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Ελλάδος με άδεια Νόμιμου Ελεγκτή. Επίσης, είναι πιστοποιημένο μέλος της Ένωσης Διεθνών Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου και πιστοποιημένος Επαγγελματίας Διαχείρισης Κινδύνων από το Ινστιτούτο Διοίκησης Τραπεζών των ΗΠΑ. Τέλος, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λογιστών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τα τελευταία 8 χρόνια διδάσκει εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Ελλάδας, στο ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του ΕΚΠΑ και στο ΜΠΣ στη Φορολογία και Ελεγκτική του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο κ. Σταμάτης Δρίτσας είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Φορολογία και Ελεγκτική του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, στο οποίο είναι και Υποψήφιος Διδάκτορας στη λογιστική και ελεγκτική.


Πότε;

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014 5:00 μμ
-
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014


Πού;

ΕΚΠΑ - ΓΡΥΠΑΡΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
Σοφοκλέους & Αριστείδου 1 , Αίθουσα 416
105 59 Αθήνα
,


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη