Επιστροφή

Επιλέξτε πόσα Masterclasses θα παρακολουθήσετε και τον αριθμό των ατόμων ανά Masterclass.
(Η τιμή αφορά συμμετοχή ενός ατόμου. Το συνολικό κόστος εμφανίζεται με την ολοκλήρωση του Βήματος 2)

Άτομα
1 Masterclass - Agile Leadership
Early Bird -15%
€ 385,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
1 Masterclass - Business Transformation

Early Bird -15%

€ 385,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
1 Masterclass - Data Analytics

Early Bird -15%

€ 385,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
1 Masterclass - Artificial Intelligence

Early Bird -15%

€ 385,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
1 Masterclass - Design Thinking

Early Bird -15%

€ 385,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Άτομα
2 Masterclasses
Loyalty Pricing -25%
€ 680,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
3 Masterclasses
Loyalty Pricing -25%
€ 1020,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
4 MasterClasses
Loyalty Pricing -25%
€ 1360,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
5 Masterclasses
Full Pack -35%
€ 1450,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επιλέξτε τα Masterclasses που επιθυμείτε και για κάθε ένα από αυτά επιλέξτε πόσα άτομα θα το παρακολουθήσουν.
Άτομα
Agile Leadership | 8 Οκτωβρίου Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Business Transformation | 16 Οκτωβρίου Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Data Analytics for Decision Making | 12 Νοεμβρίου Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Artificial Intelligence & Machine Learning | 13 Νοεμβρίου Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Design Thinking | 4 Δεκεμβρίου Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.