Επιστροφή

Επιλέξτε πόσα Masterclasses θα παρακολουθήσετε και τον αριθμό των ατόμων ανά Masterclass.
(Η τιμή αφορά συμμετοχή ενός ατόμου)

-- 1 Συμμετοχή / Masterclass: €340

-- 1 Ομαδική Συμμετοχή (3 συμμετοχές) / Masterclass: €915 (επιπλέον όφελος -10%)

Άτομα
4 Masterclasses | 1 Single Ticket

Full Pack -25%

€1360,00
4 Masterclasses | 1 Group Ticket

Full Pack -25%

€3660,00
5 Masterclasses | 1 Single Ticket

Full Pack -25%

€1700,00
5 Masterclasses | 1 Group Ticket

Full Pack -25%

€4575,00

-- 1 Συμμετοχή / Masterclass: €385

-- 1 Ομαδική Συμμετοχή (3 συμμετοχές) / Masterclass: €1040 (επιπλέον όφελος -10%)

Άτομα
2 Masterclasses | 1 Single Ticket

Loyalty Pricing -15%

€770,00
2 Masterclasses | 1 Group Ticket

Loyalty Pricing -15%

€2080,00
3 Masterclasses | 1 Single Ticket
Loyalty Pricing -15%
€1155,00
3 Masterclasses | 1 Group Ticket
Loyalty Pricing -15%
€3120,00

-- 1 Συμμετοχή / Masterclass: €450

-- 1 Ομαδική Συμμετοχή (3 συμμετοχές) / Masterclass: €1215 (επιπλέον όφελος -10%)

Άτομα
1 Masterclass | 1 Single Ticket €450,00
1 Masterclass | 1 Group Ticket €1215,00

Επιλέξτε τα Masterclasses που επιθυμείτε και για κάθε ένα από αυτά επιλέξτε πόσα άτομα θα το παρακολουθήσουν.
Άτομα
The Role of AI in Digital Transformation | 6 October
Influencing Decisions with Data | 13 October
Human-Centric Product Management | 10 November
Data Driven Product Development | 24 November
Design Thinking | 13 December