Μαθαίνουμε να δημιουργούμε ιστοσελίδες με χρήση του CMS WordPress

Ποσότητα
Εγγραφή στο εργαστήριο Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.


Εισηγητής : Γιώργος Μπίκας

 Σάββατο 23 Μαΐου 2015

10:00—14:00


Δωρεάν Συμμετοχή με προεγγραφή

Στο http://www.libver.gr
(15 Θέσεις)

Προϋποθέσεις : Βασικές γνώσεις Χειρισμού Η/Υ

Επίπεδο Δυσκολίας : Αρχάριοι

Ηλικίες : 15+

Όσοι συμμετέχοντες έρθετε με τα laptop σας θα πρέπει να έχετε κατεβάσει
την εφαρμογή WAMP server από τη διεύθυνση http://www.wampserver.com
και την τελευταία έκδοση του WordPress από τη διεύθυνση http://el.wordpress.org

 

Πληροφορίες : Μπίκας Γιώργος (geobikas@libver.gr)

 


Πότε;

Σάββατο, 23 Μαΐου 2015 10:00 πμ

Πού;

Δημοσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Έλλης 8
591 00 Βέροια
Ημαθία,Ελλάδα


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη