Ποσότητα
Ανοικτή κατηγορία Δημοτικού «Επoικισμός του Άρη»
Πιλοτική κατηγορία Δημοτικού «WeDo 2.0 Ποδόσφαιρο»
Κατηγορία Γυμνασίου «Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Επικοινωνίες (Φρυκτωρίες)»
Ανοικτή κατηγορία Λυκείου «Αειφόρος Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα»
eventora