Ποσότητα
Ανοικτή κατηγορία Δημοτικού «Επoικισμός του Άρη» Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Πιλοτική κατηγορία Δημοτικού «WeDo 2.0 Ποδόσφαιρο» Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Κατηγορία Γυμνασίου «Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Επικοινωνίες (Φρυκτωρίες)» Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ανοικτή κατηγορία Λυκείου «Αειφόρος Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα» Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
eventora