Η πιλοτική αυτή κατηγορία δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Τα παιδιά του Νηπίου θα φτιάξουν τον πρώτο τους αλγόριθμο και θα παρουσιάσουν την πόλη τους με έναν απλό τρόπο, αναπτύσσοντας παράλληλα τις καλλιτεχνικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Επιτρεπόμενη ηλικία: Νήπια (5 ετών)
Συμμετοχές
Πιλοτική κατηγορία Νηπιαγωγείου: «Μια βόλτα στην πόλη μου»
Επιτρεπόμενη ηλικία: Νήπια (5 ετών)
Συμμετοχές
Ανοικτή κατηγορία Δημοτικού : «Αρχιπέλαγος Αιγαίο: Η τεχνολογία βοηθά να αναπτυχθούν τα νησιά» Περιγραφή +
Κατηγορία «Ποδόσφαιρο 2×2» Περιγραφή +
Παράλληλη ανοικτή κατηγορία Δημοτικού «Εποικισμός του Άρη» Περιγραφή +
Συμμετοχές
Κατηγορία Γυμνασίου «Οι δρόμοι του κρασιού στη βόρεια Ελλάδα» Περιγραφή +
Παράλληλη πιλοτική κατηγορία για αρχάριες ομάδες Γυμνασίου: «Πρωτέας» Περιγραφή +
Ανοικτή κατηγορία Λυκείου «Smart Cities» Περιγραφή +
Παράλληλη κατηγορία Γυμνασίου - Λυκείου: «Δίαθλο +1»

Η πιλοτική αυτή κατηγορία προσκαλεί τους μαθητές να κατασκευάσουν ρομποτικούς αθλητές που θα φέρουν εις πέρας ένα δοσμένο δίαθλο, καθώς επίσης να εμπνευστούν ένα τρίτο, δικό τους ρομποτικό «άθλημα».

Η κατηγορία «Δίαθλο +1» διεξάγεται φέτος πιλοτικά και για την πρώτη χρονιά διοργάνωσής της απευθύνεται αποκλειστικά σε ομάδες από την Περιφέρεια της Αττικής.

eventora