Συμμετοχές
Κατηγορία Δημοτικού RoboMission (Regular)
Κατηγορία Δημοτικού Future Innovators

Συμμετοχές
Κατηγορία Γυμνασίου RoboMission (Regular)
Κατηγορία Γυμνασίου Future Innovators

Συμμετοχές
Κατηγορία Robo Sports

Συμμετοχές
Κατηγορία Λυκείου RoboMission (Regular)
Κατηγορία Λυκείου Future Innovators
Κατηγορία Λυκείου Future Engineers