Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

www

 

  • Όλα τα μαθήματα γίνονται στον χώρο του εργαστηρίου στον 1ο Όροφο.
    https://www.libver.gr/makerspace/
  • Τα μαθήματα διοργανόνωνται από το VeriaTechLab
  • Απαραίτητο προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στα περισσότερα μαθήματα είναι  βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ.
Δημιουργική Γραφή : Διήγημα ( 4 Μαθήματα )
Τρίτη, 08 Ιαν 2019 - Τρίτη, 29 Ιαν 2019
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Βέροια

Δωρεάν
Γαλλικά για Αρχαρίους ( 4 Μαθήματα )
Πέμπτη, 10 Ιαν 2019 - Πέμπτη, 31 Ιαν 2019
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Βέροια

Δωρεάν
Μάθετε το PressReader
Πέμπτη, 24 Ιαν 2019
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Βέροια

Δωρεάν
Γνωρίστε την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης
Πέμπτη, 31 Ιαν 2019
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Βέροια

Δωρεάν