Ποσότητα
Regular

regular-ticket

Έχετε την δυνατότητα εισόδου στην έκθεση και στο συνέδριο ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο και online  μέσω online streaming.

Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το συνέδριο σε μεταγενέστερο χρόνο με την υπηρεσία on demand.

€70,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
early bird - Regular Περιγραφή + €60,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
members Περιγραφή + €60,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
early bird _members

members είναι τα μέλη όλως των σωματείων και ενώσεων Αισθητικών της Ελλάδος που ανήκουν στην ΟΣΕΔΑΕ.

Έχετε την δυνατότητα εισόδου στην έκθεση και στο συνέδριο ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο και online  μέσω online streaming. Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το συνέδριο σε μεταγενέστερο χρόνο με την υπηρεσία on demand.

€50,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
student Περιγραφή + €50,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
early bird _student Περιγραφή + €40,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
visitor Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
early bird _ online Περιγραφή + €30,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
online Περιγραφή + €40,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.