Ποσότητα
Κανονική Εγγραφή
(από 10 Απριλίου έως 03 Μαΐου)
€ 440,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εταιρείες / Ομάδες -10%
(Για 2 Συμμετοχές)
€ 396,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εταιρείες / Ομάδες -20%
(Για 3+ συμμετοχές)
€ 352,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
eventora