Ποσότητα
Early Booking -20%
(έως 20 Ιανουαρίου)
€ 768,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Κανονική Εγγραφή
(από 21 Ιανουαρίου έως 23 Φεβρουαρίου)
€ 960,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εταιρείες / Ομάδες -10%
(Για 2 Συμμετοχές)
€ 864,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εταιρείες / Ομάδες -20%
(Για 3+ συμμετοχές)
€ 768,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Φοιτητές / Άνεργοι -40%
Απαιτείται η επίδειξη φοιτητικού πάσου / κάρτας ανεργίας
€ 576,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Αιγίδες / Εταιρείες Υποστηρικτές -25% € 720,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
eventora