Ποσότητα
Early Booking -20%
(έως 16 Μαρτίου)
€ 424,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Κανονική Εγγραφή
(από 17 έως 24 Μαρτίου)
€ 530,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εταιρείες / Ομάδες -10%
(Για 2 Συμμετοχές)
€ 477,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εταιρείες / Ομάδες -20%
(Για 3+ συμμετοχές)
€ 424,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Φοιτητές / Άνεργοι -40%
Περιορισμένος αριθμός θέσεων
Απαιτείται η επίδειξη φοιτητικού πάσου / κάρτας ανεργίας
€ 318,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Last Minute Registration
(από 22 έως 24 Μαρτίου)
€ 583,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
eventora