Ποσότητα
Full Price Conference Ticket

από 12.01.19 έως 21.02.19

€250,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
VIP Ticket

Το VIP εισιτήριο εξασφαλίζει:

  • Δωρεάν συμμετοχή στο official dinner με τους keynote ομιλητές, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 Φεβρουαρίου.
  • Παρουσία στα workshops της 2ης μέρας, ακόμα και σε αυτά που έχουν γίνει sold out

* Κάθε εταιρεία δικαιούται να αγοράσει 1 VIP εισιτήριο.

€450,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Workshop 1: με τον Alex Khan

“How to Shine On-Camera & Gain Know, Like & Trust Via Video”

* Κάθε εταιρεία δικαιούται συμμετοχή έως 2 ατόμων στo Workshop

** H ποσότητα συμμετοχών που θα επιλέξετε για το Workhsop δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική επιλεγμένη ποσότητα εισιτηρίων (Early Βird / Full Price / VIP).

Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Workshop 2: με την Nadine Neubauer

"Workshop: How to unlock success on Instagram”

* Κάθε εταιρεία δικαιούται συμμετοχή έως 2 ατόμων στo Workshop

** H ποσότητα συμμετοχών που θα επιλέξετε για το Workhsop δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική επιλεγμένη ποσότητα εισιτηρίων (Early Βird / Full Price / VIP).

Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Workshop 3: με τον Βαγγέλη Κωβαίο

"Workshop exclusively for brands: Thinking differently in a mobile first world”

* Κάθε εταιρεία δικαιούται συμμετοχή έως 2 ατόμων στo Workshop

** H ποσότητα συμμετοχών που θα επιλέξετε για το Workhsop δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική επιλεγμένη ποσότητα εισιτηρίων (Early Βird / Full Price / VIP).

Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.


δεν περιλ. ΦΠΑ