Ποσότητα
CDT: Βιογραφικό & linkedin - 9.11 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
CDT: Συνέντευξη εργασίας - 23.11 € 15,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
CDT: Τεχνικές αναζήτησης εργασίας - 7.12 € 15,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
CDT: Επαγγελματική αυτογνωσία - 14.12 € 15,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.