Ποσότητα
Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επιχειρήσεις που παράγουν στην Ελλάδα και έχουν διακεκριμένη επιχειρηματική παρουσία.

€ 300,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Βραβείο Αγροτικής Αριστείας

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών που καλλιεργούν στην Ελλάδα.

€ 300,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Βραβείο Βιομηχανικής Αριστείας

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν βιομηχανίες με σημαντική παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

€ 300,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Βραβείο Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν νεοφυείς παραγωγικές επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα την τελευταία τριετία.

€ 300,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας Καταναλωτικού Προϊόντος

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν παραγωγικές επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα (εγχώριας) ελληνικής παραγωγής στο εξωτερικό. Τα προϊόντα τους πρέπει να απευθύνονται στην καταναλωτική αγορά (Β2C).

€ 300,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας Βιομηχανικού Προϊόντος

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν παραγωγικές επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα (εγχώριας) ελληνικής παραγωγής στο εξωτερικό. Τα προϊόντα τους πρέπει να απευθύνονται στην αγορά των επιχειρήσεων (Β2B).

€ 300,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας Μικρομεσαία Επιχείρηση

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν Μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα (εγχώριας) ελληνικής παραγωγής στο εξωτερικό. Τα προϊόντα τους πρέπει να απευθύνονται είτε στην καταναλωτική αγορά (Β2C) είτε στην αγορά των επιχειρήσεων (Β2B).

€ 300,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Βραβείο Επωνύμου Καταναλωτικού Προϊόντος

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επώνυμα προϊόντα ελληνικής κατασκευής που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα και έχουν σημαντική ιστορία και εμπορική καταξίωση, και απευθύνονται στην καταναλωτική αγορά (Β2C).

€ 300,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Βραβείο Επωνύμου Βιομηχανικού Προϊόντος

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επώνυμα προϊόντα ελληνικής κατασκευής που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα και έχουν σημαντική ιστορία και εμπορική καταξίωση, και απευθύνονται στην αγορά των επιχειρήσεων (Β2B).

€ 300,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Βραβείο Καινοτόμου Καταναλωτικού Προϊόντος

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν συγκεκριμένα προϊόντα ελληνικής κατασκευής που ενσωματώνουν σημαντικές καινοτομίες και απευθύνονται στην καταναλωτική αγορά (Β2C).

€ 300,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Βραβείο Καινοτόμου Βιομηχανικού Προϊόντος

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν συγκεκριμένα προϊόντα ελληνικής κατασκευής που ενσωματώνουν σημαντικές καινοτομίες και απευθύνονται στην αγορά των επιχειρήσεων (Β2B).

 
€ 300,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος – Μικρομεσαία Επιχείρηση

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν συγκεκριμένα προϊόντα ελληνικής κατασκευής από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενσωματώνουν σημαντικές καινοτομίες και απευθύνονται είτε στην καταναλωτική αγορά (Β2C) είτε  στην αγορά των επιχειρήσεων (Β2B).

€ 300,00 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.


Ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται