Επιλέξτε
Online Συμμετοχή

Επιλέξτε
Συμμετοχή ανά άτομο, Επιχειρήσεις - Μέλη ΣΕΠΕ €300,00
Συμμετοχή ανά άτομο, Μη Μέλη ΣΕΠΕ €400,00
Συμμετοχή με τραπέζι 10 Ατόμων, Επιχειρήσεις - Μέλη ΣΕΠΕ €2500,00
Συμμετοχή με τραπέζι 10 Ατόμων, Μη Μέλη ΣΕΠΕ €3500,00