Ποσότητα
Startup Survival Guide Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Corporates & Startups: Challenges and Opportunities Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Initiatives in Women's Entrepreneurship Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ηow to create a successful Fashion Brand with Business Model Canvas (BMC) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
A practitioner's account of how conventional wisdom often fails in the world of tech entrepreneurship — Few pertinent lessons learned that gave birth to the Starttech Ventures Lean Acceleration Program. Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Financial support for start ups and small businesses Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Setting up your business: one type does not fit all by: Anastasia Chalkidou Quantum Business & IT Solutions / AFI (Action Finance Initiative) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Doing business, for real Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Financing tools for Startups Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Presentation of HMA Project “Active Youth Entrepreneurship Network” Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Legal & Finance for startups: a workshop by Mindspace Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Innovate Greece: Diverse Culture in the Working Environment Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
The skills of the new era Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Life Sciences Innovation: From A Bright Idea To A Bright Future! Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Industry 4.0 NOW Crowdhackathon: an open innovation initiative powered by SEV Hellenic Federation of Enterprises and CrowdPolicy" Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
The beacons of Patras IQ. FEAC Engineering P.C., the story of success & UPlatform, the rising mediator Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Doing business in a sharing and collaborative economy Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΑΗΕDD of digital transformation, 2nd Floor Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.