Τα παιδιά του Νηπίου θα φτιάξουν τον πρώτο τους αλγόριθμο και θα παρουσιάσουν το έργο τους με έναν απλό τρόπο, αναπτύσσοντας παράλληλα τις καλλιτεχνικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.
Συμμετοχές
Κατηγορία Νηπιαγωγείου - «Μεσόγειος, πηγή ζωής και πολιτισμού»

Επιτρεπόμενη ηλικία: Νήπια (4-5 ετών)

Συμμετοχές
Ανοικτή κατηγορία «Οι απλές μηχανές ενώνουν την Μεσόγειο Θάλασσα» | Α'-Δ' Δημοτικού
Ανοικτή κατηγορία Δημοτικού "Μεσόγειος, πηγή ζωής και πολιτισμού" | Γ’-ΣΤ’ Δημοτικού
Κατηγορία Δημοτικού «Ποδόσφαιρο 2×2» - Πανελλήνιος 2024 Περιγραφή +
Δράση 1821 | Α'-ΣΤ' Δημοτικού

Συμμετοχές
Κατηγορία Regular “Οι Φάροι της Μεσογείου” Προχωρημένοι E' Δημοτικού - Α' Λυκείου
Κατηγορία Regular “Οι Φάροι της Μεσογείου” Αρχάριοι E' Δημοτικού - Α' Λυκείου

Συμμετοχές
Kατηγορία Γυμνασίου «Μεσόγειος θάλασσα Πηγή Ζωής και Πολιτισμού»
Kατηγορία Γυμνασίου - Φωτορύπανση
Δράση 1821 | Γυμνάσιο

Συμμετοχές
Ανοικτή κατηγορία ΕΠΑΛ – ΓΕΛ «Μεσόγειος, πηγή ζωής και πολιτισμού»