Συμμετοχές
Κατηγορία Δημοτικού Future Innovators «Το ρομπότ μου, ο φίλος μου» – Κατηγορία Ολυμπιάδας 2022 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Κατηγορία Δημοτικού RoboMission – Κατηγορία Ολυμπιάδας 2022 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Συμμετοχές
Κατηγορία RoboSports – Double Tennis – Κατηγορία Ολυμπιάδας 2022 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Συμμετοχές
Κατηγορία Γυμνασίου RoboMission – Κατηγορία Ολυμπιάδας 2022 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Κατηγορία Γυμνασίου Future Innovators «Το ρομπότ μου, ο φίλος μου» - Κατηγορία Ολυμπιάδας 2022 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Συμμετοχές
Κατηγορία Λυκείου Future Engineers– Κατηγορία Ολυμπιάδας 2022 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Κατηγορία Λυκείου RoboMission – Κατηγορία Ολυμπιάδας 2022 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Κατηγορία Λυκείου Future Innovators «Το ρομπότ μου, ο φίλος μου» – Κατηγορία Ολυμπιάδας 2022 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.