Συμμετοχές
Κατηγορία Δημοτικού RoboMission Connecting the World (Regular)
Κατηγορία Δημοτικού Future Innovators Connecting the World

Συμμετοχές
Κατηγορία Γυμνασίου RoboMission Connecting the World (Regular)
Κατηγορία Γυμνασίου Future Innovators Connecting the World

Συμμετοχές
Κατηγορία Robo Sports Double Tennis

Συμμετοχές
Κατηγορία Λυκείου RoboMission Connecting the World (Regular)
Κατηγορία Λυκείου Future Innovators Connecting the World
Κατηγορία Λυκείου Future Engineers Self-Driving Cars