Ποσότητα
Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -18.00 , Κτίριο 20B Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -18.30 , Κτίριο 20B Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -19.00 , Κτίριο 20B Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -19:30 , Κτίριο 20B Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -20.00, Κτίριο 20B Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -20.30, Κτίριο 20B Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -21.00, Κτίριο 20B Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ GLOVE BOX ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - 18.00 - Κτίριο 20 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ GLOVE BOX ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - 18.30 - Κτίριο 20 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ GLOVE BOX ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - 19.00 - Κτίριο 20 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ GLOVE BOX ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - 19.30 - Κτίριο 20 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ GLOVE BOX ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - 20.00 - Κτίριο 20 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ GLOVE BOX ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - 20.30 - Κτίριο 20 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ GLOVE BOX ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - 21.00 - Κτίριο 20 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ GLOVE BOX ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - 21.30 - Κτίριο 2 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ GLOVE BOX ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - 22.00 - Κτίριο 20 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΤΟΥΡΝΟΥΑ PING PONG ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - 18.00 - Κτίριο 26, Αίθουσα Αιγαίο Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ PING PONG ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - 18.30 - Κτίριο 26, Αίθουσα Αιγαίο Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ PING PONG ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - 19.00 - Κτίριο 26, Αίθουσα Αιγαίο Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ PING PONG ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - 19.30 - Κτίριο 26, Αίθουσα Αιγαίο Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ PING PONG ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - 20.00 - Κτίριο 26, Αίθουσα Αιγαίο Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ PING PONG ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - 20.30 - Κτίριο 26, Αίθουσα Αιγαίο Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ PING PONG ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - 21.00 - Κτίριο 26, Αίθουσα Αιγαίο Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ PING PONG ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - 21.30 - Κτίριο 26, Αίθουσα Αιγαίο Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ PING PONG ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - 22.00 - Κτίριο 26, Αίθουσα Αιγαίο Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
RADIO ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - 18.00 - Κτίριο 15 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
RADIO ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - 18.30 - Κτίριο 15 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
RADIO ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - 19.00 - Κτίριο 15 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
RADIO ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - 19.30 - Κτίριο 15 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
RADIO ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - 20.00 - Κτίριο 15 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
RADIO ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - 20.30 - Κτίριο 15 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
RADIO ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - 21.00 - Κτίριο 15 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
RADIO ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - 21.30 - Κτίριο 15 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
RADIO ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - 22.00 - Κτίριο 15 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας & Κυτταρογεννετικής - 19:00, Κτίριο Νο 9 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας & Κυτταρογεννετικής - 20:00, Κτίριο Νο 9 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας & Κυτταρογεννετικής - 21:00, Κτίριο Νο 9 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας & Κυτταρογεννετικής - 22:00, Κτίριο Νο 9 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας & Κυτταρογεννετικής - 18:00, Κτίριο Νο 9 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
Επίδειξη: Περιβαλλοντικά Ασφαλής Ναυσιπλοΐα –18.30, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επίδειξη: Περιβαλλοντικά Ασφαλής Ναυσιπλοΐα –19.00, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επίδειξη: Περιβαλλοντικά Ασφαλής Ναυσιπλοΐα –19.30, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επίδειξη: Περιβαλλοντικά Ασφαλής Ναυσιπλοΐα –20.00, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επίδειξη: Περιβαλλοντικά Ασφαλής Ναυσιπλοΐα –20.30, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επίδειξη: Περιβαλλοντικά Ασφαλής Ναυσιπλοΐα –21.00, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επίδειξη: Περιβαλλοντικά Ασφαλής Ναυσιπλοΐα –21.30, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επίδειξη: Περιβαλλοντικά Ασφαλής Ναυσιπλοΐα –22.00, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επίδειξη: Περιβαλλοντικά Ασφαλής Ναυσιπλοΐα –18.00, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
Επίδειξη: Ψηφιακή επεξεργασία ιστορικών εγγράφων – 18:30, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επίδειξη: Ψηφιακή επεξεργασία ιστορικών εγγράφων – 19:00, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επίδειξη: Ψηφιακή επεξεργασία ιστορικών εγγράφων – 19:30, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επίδειξη: Ψηφιακή επεξεργασία ιστορικών εγγράφων – 20:00, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επίδειξη: Ψηφιακή επεξεργασία ιστορικών εγγράφων – 20:30, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επίδειξη: Ψηφιακή επεξεργασία ιστορικών εγγράφων – 21:00, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επίδειξη: Ψηφιακή επεξεργασία ιστορικών εγγράφων – 21:30, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επίδειξη: Ψηφιακή επεξεργασία ιστορικών εγγράφων – 22:00, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Επίδειξη: Ψηφιακή επεξεργασία ιστορικών εγγράφων – 18:00, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
Εργαστήριο ανάλυσης υλικών με Ακτίνες Χ (XRF) – 18:45, Κτίριο Νο 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο ανάλυσης υλικών με Ακτίνες Χ (XRF) – 19.30, Κτίριο Νο 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο ανάλυσης υλικών με Ακτίνες Χ (XRF) – 20.15, Κτίριο Νο 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο ανάλυσης υλικών με Ακτίνες Χ (XRF) – 21.00, Κτίριο Νο 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο ανάλυσης υλικών με Ακτίνες Χ (XRF) – 21.45, Κτίριο Νο 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο ανάλυσης υλικών με Ακτίνες Χ (XRF) – 18:00, Κτίριο Νο 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
Εργαστήριο Ιοντικού Επιταχυντή Tandem - 19:00, Κτίριο Νο 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο Ιοντικού Επιταχυντή Tandem - 20:00, Κτίριο Νο 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο Ιοντικού Επιταχυντή Tandem - 21:00, Κτίριο Νο 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο Ιοντικού Επιταχυντή Tandem - 22:00, Κτίριο Νο 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο Ιοντικού Επιταχυντή Tandem - 18:00, Κτίριο Νο 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής - 19:00, Κτίριο Νο 9 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής - 20.00, Κτίριο Νο 9 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής - 18:00, Κτίριο Νο 9 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο - 18:45, Κτίριο Νο 5 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο - 19:30, Κτίριο Νο 5 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο - 20.15, Κτίριο Νο 5 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο - 21.45 , Κτίριο Νο 5 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο - 21:00, Κτίριο Νο 5 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο - 18:00, Κτίριο Νο 5 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΑΝΗΧΩΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στον Ανηχωικό Θάλαμο του Δημόκριτου- 18:30, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΑΝΗΧΩΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στον Ανηχωικό Θάλαμο του Δημόκριτου- 19:00, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΑΝΗΧΩΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στον Ανηχωικό Θάλαμο του Δημόκριτου- 19:30, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΑΝΗΧΩΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στον Ανηχωικό Θάλαμο του Δημόκριτου- 20:00, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΑΝΗΧΩΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στον Ανηχωικό Θάλαμο του Δημόκριτου- 20:30, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΑΝΗΧΩΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στον Ανηχωικό Θάλαμο του Δημόκριτου- 21:00, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΑΝΗΧΩΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στον Ανηχωικό Θάλαμο του Δημόκριτου- 21:30, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΑΝΗΧΩΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στον Ανηχωικό Θάλαμο του Δημόκριτου- 22:00, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΑΝΗΧΩΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στον Ανηχωικό Θάλαμο του Δημόκριτου- 18:00, Κτίριο Νο 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
Προβολή Βίντεο-Συζήτηση και ξενάγηση για τον Ερευνητικό Πυρηνικό Αντιδραστήρα - 19:00, Κτίριο Νο 17 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Προβολή Βίντεο-Συζήτηση και ξενάγηση για τον Ερευνητικό Πυρηνικό Αντιδραστήρα - 20:00, Κτίριο Νο 17 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Προβολή Βίντεο-Συζήτηση και ξενάγηση για τον Ερευνητικό Πυρηνικό Αντιδραστήρα - 21:00, Κτίριο Νο 17 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Προβολή Βίντεο-Συζήτηση και ξενάγηση για τον Ερευνητικό Πυρηνικό Αντιδραστήρα - 22:00, Κτίριο Νο 17 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Προβολή Βίντεο-Συζήτηση και ξενάγηση για τον Ερευνητικό Πυρηνικό Αντιδραστήρα - 18:00, Κτίριο Νο 17 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
EΡΓΑΣΤΗΡΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ CITYLAB) - 18:00 - ΚΤΙΡΙΟ 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
EΡΓΑΣΤΗΡΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ CITYLAB) - 20.00 - ΚΤΙΡΙΟ 26 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ WHOLODANCΕ: ΧΟΡΟΣ + ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - 19.30 - ΚΤΙΡΙΟ 19(ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗΣ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - 18.00 - ΚΤΙΡΙΟ 19 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗΣ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ CLARIN - 19.00 - ΚΤΙΡΙΟ 15 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
Εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο «Υδρόβιοι πράκτορες σε.. στερεοσκοπική μυστική αποστολή! Ποιοι είναι οι μικροσκοπικοί κρυμμένοι κάτοικοι μιας τούφας φυκών;» - 18,00 - ΚΤΙΡΙΟ 9 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο «Υδρόβιοι πράκτορες σε.. στερεοσκοπική μυστική αποστολή! Ποιοι είναι οι μικροσκοπικοί κρυμμένοι κάτοικοι μιας τούφας φυκών;» - 18,45 - ΚΤΙΡΙΟ 9 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο «Υδρόβιοι πράκτορες σε.. στερεοσκοπική μυστική αποστολή! Ποιοι είναι οι μικροσκοπικοί κρυμμένοι κάτοικοι μιας τούφας φυκών;» - 19,30 - ΚΤΙΡΙΟ 9 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο «Υδρόβιοι πράκτορες σε.. στερεοσκοπική μυστική αποστολή! Ποιοι είναι οι μικροσκοπικοί κρυμμένοι κάτοικοι μιας τούφας φυκών;» - 20,15 - ΚΤΙΡΙΟ 9 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο «Υδρόβιοι πράκτορες σε.. στερεοσκοπική μυστική αποστολή! Ποιοι είναι οι μικροσκοπικοί κρυμμένοι κάτοικοι μιας τούφας φυκών;» - 21,00 - ΚΤΙΡΙΟ 9 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΒΡΕΧΕΙ - 19.00 - ΚΤΙΡΙΟ 20 (ΙΣΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΒΡΕΧΕΙ - 20.00 - ΚΤΙΡΙΟ 20 (ΙΣΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΦΟΡΗΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ - 18.00 - ΚΤΙΡΙΟ 20 (1ος Όροφος) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΦΟΡΗΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ - 19.00 - ΚΤΙΡΙΟ 20 (1ος Όροφος) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΦΟΡΗΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ - 20.00 - ΚΤΙΡΙΟ 20 (1ος Όροφος) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΦΟΡΗΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ - 21.00 - ΚΤΙΡΙΟ 20 (1ος Όροφος) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΥΓΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΗΛΙΟΥ - 18.00 - ΚΤΙΡΙΟ 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΥΓΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΗΛΙΟΥ - 20.15 - ΚΤΙΡΙΟ 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΥΓΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΗΛΙΟΥ - 18.45 - ΚΤΙΡΙΟ 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΥΓΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΗΛΙΟΥ  - 19.30 - ΚΤΙΡΙΟ 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ - 18.00 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ - 18.45 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ - 19.30 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ - 20.15 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ - 21.00 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ - 21.45 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ - 18.00 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ -18.45 -ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ - 19.30 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ - 20.15 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ - 21.00 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ - 21.45 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΧΗΜΕΙΟ - 18.00 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΧΗΜΕΙΟ - 18.45 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΧΗΜΕΙΟ - 19.30 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΧΗΜΕΙΟ - 20.15 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΧΗΜΕΙΟ - 21.00 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΧΗΜΕΙΟ - 21.45 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
Sputtering - 18.00 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Sputtering - 18.45 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Sputtering - 19.30 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Sputtering - 20.15 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Sputtering - 21.00 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Sputtering - 21.45 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΥΝΑΜΗΣ - 18.00 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΥΝΑΜΗΣ - 18.45 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΥΝΑΜΗΣ - 19.30 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΥΝΑΜΗΣ - 20.15 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΥΝΑΜΗΣ - 21.00 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΥΝΑΜΗΣ - 21.45 - ΚΤΙΡΙΟ 8 (ΥΠΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΩΡΟΣ - 18.00 - ΚΤΙΡΙΟ 26 (ΙΣΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΩΡΟΣ - 18.30 - ΚΤΙΡΙΟ 26 (ΙΣΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΩΡΟΣ - 19.00 - ΚΤΙΡΙΟ 26 (ΙΣΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΩΡΟΣ - 19.30 - ΚΤΙΡΙΟ 26 (ΙΣΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΩΡΟΣ - 20.00 - ΚΤΙΡΙΟ 26 (ΙΣΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΩΡΟΣ - 20.30 - ΚΤΙΡΙΟ 26 (ΙΣΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΩΡΟΣ - 21.00 - ΚΤΙΡΙΟ 26 (ΙΣΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΩΡΟΣ - 21.30 - ΚΤΙΡΙΟ 26 (ΙΣΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΩΡΟΣ - 22.00 - ΚΤΙΡΙΟ 26 (ΙΣΟΓΕΙΟ) Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
Νανοτεχνολογία και υλικά συντήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς - 18.00 - ΚΤΙΡΙΟ 8 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Νανοτεχνολογία και υλικά συντήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς - 19.30 - ΚΤΙΡΙΟ 8 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Νανοτεχνολογία και υλικά συντήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς - 21.00 - ΚΤΙΡΙΟ 8 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
Φαινόμενα αλληλεπίδρασης ακτίνων Χ με την ύλη: φθορισμός ακτίνων Χ - 20.15 - ΚΤΙΡΙΟ 8 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Φαινόμενα αλληλεπίδρασης ακτίνων Χ με την ύλη: φθορισμός ακτίνων Χ - 21.45 - ΚΤΙΡΙΟ 8 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Φαινόμενα αλληλεπίδρασης ακτίνων Χ με την ύλη: φθορισμός ακτίνων Χ - 18.45 - ΚΤΙΡΙΟ 8 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ "Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ - 18.00 - ΚΤΙΡΙΟ 8 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ "Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ - 20.00 - ΚΤΙΡΙΟ 8 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - 18.00 - ΚΤΙΡΙΟ 26 (Αίθουσα Ιόνιο) Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - 19.20 - ΚΤΙΡΙΟ 26 (Αίθουσα Ιόνιο) Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 1500 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (THE MAKE OF) (Παρουσίαση του έργου από τους ερευνητές)- 18.30 - ΚΤΙΡΙΟ 15 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 1500 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - 19.10 - ΚΤΙΡΙΟ 15 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 1500 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - 19.50 - ΚΤΙΡΙΟ 15 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 1500 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - 20.30 - ΚΤΙΡΙΟ 15 Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ - 17.00 - ΚΤΙΡΙΟ 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ - 22.15 - ΚΤΙΡΙΟ 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
Η ΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ - 17.45 - ΚΤΙΡΙΟ 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
Η ΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ - 21.30 - ΚΤΙΡΙΟ 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.

Ποσότητα
ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΚΟΜΗΤΗ - 19.20 - ΚΤΙΡΙΟ 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.
ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΚΟΜΗΤΗ - 19.50 - ΚΤΙΡΙΟ 6 Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.


Πότε;

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016 5:00 μμ

Πού;

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Πατρ. Γρηγορίου & Νεαπόλεως
153 41 Αγία Παρασκευή
Αττική,Ελλάδα


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη